fbpx

Administratorem Danych Osobowych jest Pro Sentium Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Opolu [kod 45-062], ul. Kościuszki 23 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000693869, NIP 7543156603, REGON 368209278

 

Z Administratorem Danych Osobowych może się Pani skontaktować pisząc na adres: ul. Kościuszki 23, 45-062 Opole

 

Z inspektorem danych osobowych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres: ul. Kościuszki 23, 45-062 Opole, dzwoniąc na numer telefonu 77 438 01 08 lub korzystając z poczty elektronicznej: biuro@sentium.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

 

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane również w tym celu [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub na cele marketingowe będą one przechowywane przez okres 1 roku a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody (tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych – przyszłe rekrutacje lub marketing usług).

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub powszechnie obowiązujących przepisów.

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania posiadanych kwalifikacji do proponowanej Pani/Panu oferty pracy oraz poprzez elektroniczne metody rekrutacji.

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe mogą być również powierzone do przetwarzania podmiotom powiązanym z Administratorem lub podmiotom, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania procesu rekrutacji (np. klientom poszukującym opiekuna lub naszym partnerom którzy współpracują z Pro Sentium Sp. z o.o. Sp. komandytowa przy obsłudze klientów mających zapotrzebowanie na usługi opieki).

 

Wyrażenie każdej ze zgód jest w pełni dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, ani też umownym jednak brak wyrażenia pierwszej z nich uniemożliwia nam rozpoczęcie rekrutacji.

    Zostaw nam kontakt do siebie
    oddzwonimy ze szczegółami oferty!