fbpx

Twoje dane osobowe
są u nas bezpieczne!

Wykorzystujemy je tylko w takim zakresie, na jaki wyrazisz zgodę i nie przekazujemy innym podmiotom.

 

Zapoznaj się z poniższymi zgodami, zaznacz właściwe, uzupełnij swoje dane i wyślij.

 

Dziękujemy!    Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Pro Sentium Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000693869) moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu, znajomości języka niemieckiego oraz doświadczenia zawodowego, preferencji dotyczących zatrudnienia do celów przyszłych rekrutacji w tym przesyłania mi ofert pracy przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego wzrostu, wagi, informacji o tym czy jestem osobą palącą czy niepalącą, wizerunku (zdjęcia) przez Pro Sentium Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000693869) dla potrzeb niezbędnych do celów przyszłych procesów rekrutacji, w tym przesyłania mi ofert pracy przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail, numeru telefonu, posiadanych kwalifikacji i preferowanego zatrudnienia przez Pro Sentium Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000693869) dla celów marketingowych przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).